band spectrum

band spectrum
an optical spectrum consisting of groups of closely spaced spectral lines, characteristic of molecules. Cf. continuous spectrum, line spectrum.
[1865-70]

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • band spectrum — noun : an optical spectrum consisting of groups of narrowly spaced lines used of a molecular spectrum * * * Physics. an optical spectrum consisting of groups of closely spaced spectral lines, characteristic of molecules. Cf. continuous spectrum,… …   Useful english dictionary

  • band spectrum — elektroninis spektras statusas T sritis chemija apibrėžtis Molekulinis spektras, kurį lemia kvantinis molekulės šuolis iš vienos elektroninės būsenos į kitą (elektroninis spektras apima regimąją ir jai artimas ultravioletinę bei infraraudonąją… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • band spectrum — juostinis spektras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Molekulių emisijos ar sugerties spektras, sudarytas iš plačių juostų. atitikmenys: angl. band spectrum vok. Bandenspektrum, n; Bandspektrum, n rus. полосатый спектр, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • band spectrum — juostinis spektras statusas T sritis chemija apibrėžtis Molekulių emisijos ar absorbcijos spektras, sudarytas iš plačių juostų. atitikmenys: angl. band spectrum rus. полосатый спектр …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • band spectrum — juostinis spektras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. band spectrum vok. Bandenspektrum, n; Bandspektrum, n rus. полосатый спектр, m pranc. spectre de bande, m …   Fizikos terminų žodynas

  • band spectrum — /ˈbænd spɛktrəm/ (say band spektruhm) noun an emission or absorption spectrum consisting of a number of bands of lines, as produced by molecules …  

  • band spectrum — noun An absorption or emission spectrum consisting of bands of closely spaced lines; characteristic of polyatomic molecules …   Wiktionary

  • electronic band spectrum — elektroninis spektras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electronic band spectrum; electronic spectrum vok. Elektronenbandspektrum, n; Elektronenspektrum, n rus. электронный спектр, m pranc. spectre de bandes électroniques, m; spectre… …   Fizikos terminų žodynas

  • out-of-band spectrum of an emission — nejuostinės spinduliuotės spektras statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. out of band spectrum of an emission vok. Außerbandemissionsspektrum, n rus. внеполосный спектр излучения, m; спектр внеполосного излучения, m pranc. spectre… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • permissible out-of-band spectrum of an emission — leidžiamasis nejuostinės spinduliuotės spektras statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. permissible out of band spectrum of an emission vok. zulässiges Außerbandemissionsspektrum, n rus. допустимый внеполосный спектр излучения, m… …   Radioelektronikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”