avirulent

avirulent
avirulence, n.
/ay vir"yeuh leuhnt, ay vir"euh-/, adj.
(of organisms) having no virulence, as a result of age, heat, etc.; nonpathogenic.
[1895-1900; A-6 + VIRULENT]

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • avirulent — ● avirulent, avirulente adjectif Se dit d un micro organisme qui, chez un hôte ou dans un milieu donné, possède une faible capacité de multiplication. ⇒AVIRULENT, ENTE, adj. MÉD. Dénué de virulence. Bacille avirulent (Ce que la France a apporté à …   Encyclopédie Universelle

 • avirulent — avirulént adj. m., pl. avirulénţi; f. sg. aviruléntă, pl. avirulénte Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic AVIRULÉNT, Ă adj. (Despre un germen patogen) Lipsit de virulenţă. [< germ …   Dicționar Român

 • avirulent — [ā΄vir′yo͞o lənt] adj. not virulent or no longer virulent …   English World dictionary

 • avirulent — Not virulent. * * * avir·u·lent ( )ā vir (y)ə lənt adj not virulent <an avirulent tubercle bacillus> compare NONPATHOGENIC * * * avir·u·lent (a virґu lənt) not virulent …   Medical dictionary

 • avirulent — adjective Etymology: International Scientific Vocabulary Date: circa 1900 not virulent compare nonpathogenic …   New Collegiate Dictionary

 • avirulent — adjective Not virulent …   Wiktionary

 • avirulent — ạvi|ru|lent <Adj.> [aus griech. a = nicht, un u. ↑ virulent] (Med.): (von Mikroorganismen) nicht ↑ virulent (1). * * * ạvi|ru|lent <Adj.> [aus griech. a = nicht, un u. ↑virulent] (Med.): (von Mikroorganismen) nicht ↑virulent (1) …   Universal-Lexikon

 • Avirulent — Ugiftig …   Danske encyklopædi

 • avirulent — ạ|vi|ru|lent 〈 [ vi ] Adj.〉 nicht virulent, nicht ansteckend, nicht ansteckungsfähig; Ggs.: virulent …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • avirulent — avirulẹnt [a...1 u. ↑virulent]: nicht virulent, nicht ansteckend bzw. nicht krankmachend (von Mikroorganismen gesagt) …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”