cond

cond
abbrev.
conductivity

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Cond — may refer to: Condition number, in numerical analysis cond, a conditional expression in LISP, an example showing the signum function that returns 1 for a negative number, 0 for 0 and 1 for a positive number in LISP:[1] (cond ((minusp testnumber)… …   Wikipedia

  • Cond — Cond, v. t. [OE. conduen, condien, F. conduire to conduct, fr. L. conducere. See {Conduct}, and cf. {Con} (Naut.), {Conn}. {Cun}.] (Naut.) To con, as a ship. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • çöndərmə — «Çöndərmək»dən f. sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cond — abbrev. conductivity …   English World dictionary

  • Cond — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • cond — se·cond·ment; cond; …   English syllables

  • çöndərmək — f. Döndərmək, çevirmək. Xəbər gəldi ki, nəçəlnik gəlir. Hamı üzünü çöndərdi Hacı Namazalının qapısına səmt və səs səda lap kəsildi. C. M.. Qulu dolu ağzını çöndərib, ütük qaşlarını qovzuyub, . . nə deyəcək idisə, beş altı yerdən onun sözünü kəsib …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • COND — cerebro osteo nephrodysplasia * * * cond abbr condition …   Medical dictionary

  • cond — condensation, condensed; condition, conditioned; conductivity; conductor * * * cond abbr condition …   Medical dictionary

  • çöndərməg — (Cəlilabad) çevirmək, döndərmək. – Üzin çöndərdi oğlı İbrahimə tərəf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”