Īd al-Fiṭrʿ

Īd al-Fiṭrʿ

▪ Islamic festival
ArabicFestival of Breaking Fast also spelled  Eid al-Fitr , also called  al-ʿĪd al-Ṣaghīr , Turkish  Küƈük Bayram (Minor Festival) 

      first of two canonical festivals of Islam. ʿĪd al-Fiṭr marks the end of Ramadan (Ramaḍān), the Muslim holy month of fasting, and is celebrated during the first three days of Shawwal, the 10th month of the Islamic calendar (though the Muslim use of a lunar calendar means that it may fall in any season of the year). As in Islam's other holy festival, Īd al-Aḍḥāʿ, it is distinguished by the performance of communal prayer (ṣalāt (salat)) at daybreak on its first day. It is a time of official receptions and private visits, when friends greet one another, presents are given, new clothes are worn, and the graves of relatives are visited. See also mawlid; Āshūrāʾʿ.

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • fitrət — is. <ər.> 1. Yaradılış, xilqət, təbiət. Bir rəngdə deyildir insan fitrəti; Quzuykən qəflətən o dönür şirə. B. V.. 2. Xasiyyət, təbiət. Fitrəti belədir. Fitrətində olmaq. – <Çopo Ceynizə:> Deməli, başqa başqa fitrətə malik olduğumuzdan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fitrə-zəkat — top. <ər.> Fitrə və zəkat. Sonra bu həyətin seyidləri bir müddət də fitrə zəkatla dolandılar. H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fitrə — is. <ər.> din. İslamiyyətdə ailə üzvlərinin sayına görə orucluq ayında yoxsullara, yetimlərə verilməli olan sədəqə. <Odabaşı:> Camaatın . . zəkatı və fitrəsi ağanın mübarək əlilə paylanardı. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fitr — ə. orucdan çıxma, orucu qurtarma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • fitrə — ə. orucluq bayramında ailədəki adamların sayına görə yoxsullara verilən və şəriətcə məcburi olan sədəqə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • fitrət — ə. 1) iki hadisə arasındakı zaman; dövr, müddət; 2) iki peyğəmbərin dövrü arasındakı zaman; 3) m. durğunluq, ölgünlük, hərəkətsizlik ə. yaradılış, xilqət, zat, təbiət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • fitrətən — ə. xilqətinə görə, təbiətcə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • fitr — is. <ər.> Orucdan çıxma, qurtarma, orucu sona vurma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FITR — (C: Eftâr) Açıldığında baş parmakla şehadet parmağının arası. Karı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Eid ul-Fitr — عيد الفطر EĪd ul Fiṭr (Festivity after Completing the Fasting Month of Ramadan) Eid ul Fitr meal, Malaysia Official name Arabic: عيد الفطر ‎ EĪd ul Fi …   Wikipedia

 • Zakat al-fitr — Zakaat al Fitr is charity given to the poor at the end of the fasting in the Islamic holy month of Ramadan. The word Fitr means the same as Iftar, breaking a fast and it comes from the same root word as Futoor which means breakfast.… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”