solate

solate
solation, n.
/sol"ayt, soh"layt/, v.t., solated, solating. Chem.
to change from a gel to a sol.
[SOL4 + -ATE1]

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • solate — [säl′āt΄] vi. solated, solating [ SOL3 + ATE1] Chem. to convert into a sol solation n …   English World dictionary

  • solate — sol·ate säl .āt, sȯl vt, sol·at·ed; sol·at·ing to change to a sol sol·ation sä lā shən, sȯ n …   Medical dictionary

  • sólate — f ( an/ an) sunflower, heliotrope …   Old to modern English dictionary

  • solate — sol·ate …   English syllables

  • solate — ˈsäˌlāt, ˈsȯˌ , ˈsōˌ intransitive verb ( ed/ ing/ s) Etymology: sol (VI) + ate : to change to a sol compare gel * * * solation, n. /sol ayt, soh layt/, v.t., solated, solating. Chem. to change from a gel to a sol. [S …   Useful english dictionary

  • soláta — e ž (ā) 1. vrtna rastlina z listi, ki se sveži pripravljajo za jed, ali listi te rastline: čistiti, nabirati, oprati, trebiti solato; presaditi, sejati solato; glava, listi solate / solata že dela glave / endivija, motovilec, radič in druga… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • srčíka — tudi sŕčika e ž (í; ȓ) 1. notranji, osrednji del stebla, debla: dolbsti srčiko hrasta; srčika palme // srednji, najmlajši listi solate, zelja: izrezati srčike / srčika solate, zelja ♦ les. srčika debla vlakna v sredini debla 2. knjiž., navadno s …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • solata — pl.f. solate …   Dizionario dei sinonimi e contrari

  • dobíti — ím dov., tudi dóbil; stil. dobóm (ȋ í, ọ̑) 1. postati imetnik česa neposredno danega ali poslanega: povsod kaj dobi; dobiti kos kruha, kozarec vina; si že dobil plačo za ta mesec; dobiti brzojavko, pismo / dokumente je dobil nazaj / dobiti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gomóljčnica — in gomôljčnica e ž (ọ̑; ȏ) vrtn. rastlina, ki ima gomolj: solate iz različnih gomoljčnic …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”