primine

primine
/pruy"min/, n. Bot.
the outer integument of an ovule. Cf. secundine.
[1825-35; < L prim(us) first (see PRIME) + -INE2]

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Primine — Pri mine, n. [L. primus first: cf. F. primine.] (Bot.) The outermost of the two integuments of an ovule. [1913 Webster] Note: This word has been used by some writers to denote the inner integument, which is formed earlier than the outer. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • primine — ● primine nom féminin Enveloppe extérieure de l ovule des plantes à graines …   Encyclopédie Universelle

  • priminė — priminė̃ sf. (3b) Dsm žr. priemenė 1: Priminėj nusikratyk sniegą nuo batų Mlt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primine — (pri mi n ) s. f. Terme de botanique. La plus externe membrane de l ovule végétal. ÉTYMOLOGIE    Lat. primus, premier …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • PRIMINE — Priminae …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • primine — /pruy min/, n. Bot. the outer integument of an ovule. Cf. secundine. [1825 35; < L prim(us) first (see PRIME) + INE2] …   Useful english dictionary

  • priminėti — priminėti, prìmini, ėjo 1. tr., intr. sukelti atmintyje, priminti: Duos kokį nieką, o paskui ir priminėja visą amžių Ds. Šiandien priminėjo vakarykščią kalbą Ds. Jau visos priminėtos valandos senosios A1884,235. O todėl mumus čionai ... tus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priminėjas — priminėjas, a smob. (1); LL197 kas primena, padaro, kad prisimintų. minėjas; atminėjas; išminėjas; priminėjas; užminėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priminėjimas — sm. (1) išvardijimas, išsakymas: Tada nedaryk didžio kalbesio, bet be mąstinėjimo ir prieminėjimo visuotinų priežastų chrikštyk Mž128. Vardo minėjimai ir prieminėjimai ArchXL295. minėjimas; numinėjimas; paminėjimas; priminėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Secundine — Sec un*dine, n. [Cf. F. secondine.] 1. (Bot.) The second coat, or integument, of an ovule, lying within the primine. [1913 Webster] Note: In the ripened seed the primine and secundine are usually united to form the testa, or outer seed coat. When …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”