-idium

-idium
a diminutive suffix, corresponding to -idion, used in zoological, biological, botanical, anatomical, and chemical terms: peridium.
[ < L < Gk -idion -IDION]

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • -idium — noun suffix (plural idiums or idia) Etymology: New Latin, from Greek idion, diminutive suffix small one < antheridium > …   New Collegiate Dictionary

  • idium — iridium picridium présidium rubidium …   Dictionnaire des rimes

  • ïdium — oïdium …   Dictionnaire des rimes

  • -idium — id·i·um …   English syllables

  • -idium — aff. a suffix used to form names of plant or fungus structures, esp. those involved in reproduction antheridium; pycnidium[/ex] or, less commonly, names of animal parts nephridium; ommatidium[/ex] • Etymology: < L < Gk …   From formal English to slang

  • -idium — a diminutive suffix (Latinisation of Greek idion) used in zoological, biological, botanical, anatomical, and chemical terms …  

  • idium — is. <yun.> dilç. Yalnız müəyyən bir dilə xas olan və mənası tərkib hissələrini təşkil edən sözlərin ayrı ayrılıqda götürülən mənası ilə düz gəlməyən, parçalanmayan söz birləşməsi; ifadə, ibarə, təbir; məs.: baş sındırmaq, gözü doymamaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • -idium — …   Useful english dictionary

  • Norwegian Parliamentary Intelligence Oversight Committee — The Norwegian Parliamentary Intelligence Oversight Committee (Norwegian: Stortingets kontrollutvalg for etterretnings , overvåkings og sikkerhetstjeneste), commonly known as the EOS Committee (Norwegian: EOS utvalget) is the body responsible for… …   Wikipedia

  • clostridium — clostridial, clostridian, adj. /klo strid ee euhm/, n., pl. clostridia /klo strid ee euh/. Bacteriol. any of several rod shaped, spore forming, anaerobic bacteria of the genus Clostridium, found in soil and in the intestinal tract of humans and… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”