fumy

fumy
/fyooh"mee/, adj., fumier, fumiest.
emitting or full of fumes; fumelike.
[1560-70; FUME + -Y1]

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Fumy — Fum y, a. Producing fumes; fumous. Drowned in fumy wine. H. Brooke. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • fumy — fumy; per·fumy; …   English syllables

  • fumy — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. fumymów || fum {{/stl 8}}{{stl 7}} zachowanie się wyrażające czyjeś nieuzasadnione niezadowolenie; grymasy, fochy, fanaberie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć fumy. <fr. z łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fumy — [fyo͞om′ē] adj. fumier, fumiest full of fumes; producing fumes; vaporous …   English World dictionary

  • fumy — blp, D. fum a. fumów pot. «kapryśne zachowanie; wybrzydzanie, grymasy, fochy» Wielkopańskie fumy. Mieć swoje fumy. Znosić czyjeś fumy. Przyjąć coś z fumami. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • fumy — ˈfyümē adjective (fumier ; fumiest) Etymology: fume (I) + y : producing or full of fumes a bottle of fumy household bleach a fumy café …   Useful english dictionary

  • fumy — Stroić fumy zob. stroić 1 …   Słownik frazeologiczny

  • fumy — fume ► NOUN ▪ a gas or vapour that smells strongly or is dangerous to inhale. ► VERB 1) emit fumes. 2) expose (something, especially wood) to ammonia fumes in order to produce dark tints. 3) feel great anger. DERIVATIVES fuming adjective fumy …   English terms dictionary

  • fumy — adjective see fume I …   New Collegiate Dictionary

  • fumy — adjective Producing, or filled with fumes …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”