fire point

fire point
the lowest temperature at which a volatile liquid, after its vapors have been ignited, will give off vapors at a rate sufficient to sustain combustion.

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Fire point — The fire point of a fuel is the temperature at which it will continue to burn after ignition for at least 5 seconds. At the flash point, a lower temperature, a substance will ignite, but vapor might not be produced at a rate to sustain the fire.… …   Wikipedia

  • fire point — taikymo taškas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nejudantis, gerai matomas nuo visų pabūklų, aiškiai išsiskiriantis tarp aplinkinių vietovės objektų, turintis vertikaliai tiesius kontūrus, esantis pakankamai toli (ne arčiau kaip 200 m) nuo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • fire point — taikymo taškas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikinio taškas, į kurį nusitaikoma šaudant tiesioginiu (pusiau tiesioginiu) taikymu arba kuriam apskaičiuojamos šaudymo nuostatos šaudant iš uždarosios ugnies pozicijos. atitikmenys: angl.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • fire point — degimo temperatūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mažiausia temperatūra, kurioje naftos produktas užsidega ir dega nustatytą laiko tarpą, kai normaliomis sąlygomis jo paviršių veikia maža liepsna. atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Fire Point Trail — Infobox Hiking trail Name=Fire Point Trail Photo= Caption= Length= Location= Start/End Points= Use=Hiking ElevChange= HighPoint= LowPoint= Difficulty= Season= Sights=Grand Canyon Hazards=Severe Weather Overexertion Dehydration Flash FloodThe Fire …   Wikipedia

  • fire point — The lowest temperature at which, under standard test conditions (ASTM D 92), a petroleum product vaporizes rapidly enough to form above its surface an air vapor mixture which burns continuously when ignited by s small flame. Generally applies for …   Petroleum refining glossary

  • fire point —    The temperature, generally a few degree above the flash point, at which burning is self sustaining after removal of an ignition source …   Forensic science glossary

  • fire point — /ˈfaɪə pɔɪnt/ (say fuyuh poynt) noun the lowest temperature at which a substance ignites when a flame is put to it and continues to burn. Also, firing point …   Australian-English dictionary

  • fire point — The temperature at which the vapor continues to burn. See flash point …   Dictionary of automotive terms

  • fire point — noun : the lowest temperature at which a volatile combustible substance continues to burn in air after its vapors have been ignited (as when heating is continued after the flash point has been determined) compare ignition temperature * * * Chem.… …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”