DariusI

DariusI
Da·ri·us I (də-rīʹəs), Known as “Darius the Great.” 550?-486B.C.
King of Persia (521-486) who expanded the empire, organized a highly efficient administrative system, and invaded Greece, only to be defeated at the Battle of Marathon in 490.

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Lithuanian declension — This is an article about declension system of the Lithuanian language Declension in the Lithuanian language is quite sophisticated in a way similar to declensions in ancient Indo European languages (such as Sanskrit, Latin or Ancient Greek). It… …   Wikipedia

  • nujuodinti — tr. 1. nudažyti, nutepti juodai: Kad aš pati būč dariusi (dažiusi), būč tikrai tiek nenujuodinusi siūlų Ds. Aš visą gyvenimą apsėjau be švakso – su suodžiais nujuodinu, ir gana Gs. Turi juodų dažų – tai nujuodink šitą spintelę Žvr. Makštis buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamstyti — ×pamstyti, o, ė (l. pomścić, brus. пoмcцiць) intr. N keršyti. | refl. B, N, [K]: Pamstykitės iš jos, darykiat jai, kaip ji dariusi yra BBJer50,15. Todėl kiekvienas, kuris užmuš Kainą, septyneriokiai pamstysis ant jo Ch1Moz4,15 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavargti — pavar̃gti, sta (pàvargsta Rod), o K, Rtr, NdŽ, DŽ1, KŽ; SD192,115, H, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, Ak, M, L 1. intr. LzŽ netekti jėgų, pailsti: Perdien sodinom bulbas, tai pavar̃gę kap autakojai Dsm. Lietus, griausmas – burnosą užsiskleidęs i kenti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukti — sùkti, a, o ( ė) 1. tr. Q127, SD112,201, R, R103, MŽ, N, K, LL226, Jdr, Krt, Slnt, Lkž, Lk, Mšk, Všn, Prng, Aps versti judėti aplink savo ašį: Jis turėjęs gerą vandens malūną, sukamą didelės upės vandeniu J.Balč. [V]anduo darmai nevarvėjo, sùkė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvalyti — 1 suvalyti tr. KŽ; H169, R115, MŽ150, N, M 1. padaryti be šiukšlių ar nešvarumų, švarų, tvarkingą: Subatoj po pietų savo bėrą žirgelį gražiai suvaliau LTR. | refl. tr., intr.: Aš užsitvėriau, ir čia tik susvalaũ, o toliau tegul būna, jei šitep… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 3 ×ū̃mas (brus. yм, l. um) sm. (2) KBII53, K, FrnW, NdŽ, KŽ, (4) KII335 1. MP125, Q214,354,487, H, CI716, R, MŽ, MŽ222, Sut, N, BzB76,92, BzF52,192, MitV51, Arm protas, išmintis: Laikykitės drūtai prie viens antro viename ūme, vienoje misly CI89 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žmogus — žmogùs sm. (4) KBII106, K, K.Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, žmõgus (2) Snt, Grš, Rdn, Eig; SD118, SD36, KlC31, SC13, R, R254, MŽ339, Sut, N, LL18, BzB342, žmogỹs (4) LzŽ, žmuõ DP459; CI1051, Q294, Lex53, KlG55, KlM58,184, Sut, žmuõj Lz; gen. sing.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tiramisas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: tiramìsas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: italų, tiramisu « tirami su „pakelk mane“. Pateikta: 2014 06 12. Atnaujinta: 2014 06 16. Reikšmė ir vartosena… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”