brightness

 • 1Brightness — is an attribute of visual perception in which a source appears to emit or reflect a given amount of light. In other words, brightness is the perception elicited by the luminance of a visual target. This is a subjective attribute/property of an… …

  Wikipedia

 • 2Brightness — Bright ness, n. [AS. beorhines. See {Bright}.] 1. The quality or state of being bright; splendor; luster; brilliancy; clearness. [1913 Webster] A sudden brightness in his face appear. Crabbe. [1913 Webster] 2. Acuteness (of the faculties);… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 3brightness — O.E. beorhtnes brightness, clearness, splendor, beauty; see BRIGHT (Cf. bright) + NESS (Cf. ness) …

  Etymology dictionary

 • 4brightness — index sense (intelligence) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …

  Law dictionary

 • 5Brightness —   [engl.], Helligkeit …

  Universal-Lexikon

 • 6brightness — [brīt′nis] n. 1. the quality or condition of being bright 2. the luminous aspect of a color (as distinct from its hue) by which it is regarded as approaching the maximum luminance of pure white or the lack of luminance of pure black …

  English World dictionary

 • 7brightness — /bruyt nis/, n. 1. the quality of being bright. 2. Optics. the luminance of a body, apart from its hue or saturation, that an observer uses to determine the comparative luminance of another body. Pure white has the maximum brightness, and pure… …

  Universalium

 • 8brightness — /ˈbraɪtnəs/ (say bruytnuhs) noun 1. bright quality. 2. the quality of being intelligent or clever. 3. luminosity apart from hue; value. Pure white is of maximum brightness and pure black is of zero brightness. 4. Physics the amount of light that… …

  Australian-English dictionary

 • 9Brightness — WikiV The attribute of visual perception in accordance with which an area appear to emit more of less light. (Luminance is the recommended name for the photo electric quantity which has also been called brightness.) …

  Audio and video glossary

 • 10brightness — blizgesys statusas T sritis chemija apibrėžtis Krintančios šviesos veidrodinis atspindys. atitikmenys: angl. brightness; brilliance; gloss rus. блеск; глянец …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 11brightness — skaistis statusas T sritis chemija apibrėžtis Šviečiančio ar šviesą sklaidančio paviršiaus šviesos ryškumas tam tikra kryptimi (Cd/m²). atitikmenys: angl. brightness; luminance; luminosity rus. яркость …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 12brightness — skaistis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. brightness; luminance; luminosity vok. Helligkeit, f; Leuchtdichte, f rus. яркость, f pranc. brillance, f; luminance, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 13brightness — ryškis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Šviesos šaltinio srauto kuria nors kryptimi stiprumas. atitikmenys: angl. acuity; brightness; definition; distinctness; sharpness vok. Definition, f; Deutlichkeit, f; Scharfzeichnung,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 14brightness — skaistis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagos skaidrumą apibūdinantis dydis, lygus spinduliuotės srauto, kritimo kryptimi perėjusio per vienetinio storio medžiagos sluoksnį, ir į tą medžiagą kritusio srauto dalmeniui.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 15brightness — skaistis statusas T sritis informatika apibrėžtis Spalvos parametras, apibūdinantis jos skaistumą. Galima įsivaizduoti, kad į grynos spalvos dažus dedama po truputį kitų spalvų dažų, kol spalva tampa juoda. Skaistis yra ↑AGS spalvų modelio… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 16brightness — bright ► ADJECTIVE 1) giving out much light, or filled with light. 2) (of colour) vivid and bold. 3) intelligent and quick witted. 4) (of sound) clear and high pitched. 5) cheerfully lively. 6) (of prospects) good. ● …

  English terms dictionary