be+emitted

 • 1Emitted — Emit E*mit , v. t. [imp. & p. p. {Emitted}; p. pr. & vb. n. {Emitting}.] [L. emittere to send out; e out + mittere to send. See {Mission}.] 1. To send forth; to throw or give out; to cause to issue; to give vent to; to eject; to discharge; as,… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 2emitted light — spinduliuojamoji šviesa statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. emitted light; radiated light vok. ausgestrahltes Licht, n rus. излучаемый свет, m pranc. lumière émise, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 3emitted radiant power — spinduliuotės galia statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išspinduliuotų, perduodamų arba priimamų elektromagnetinių bangų galia. atitikmenys: angl. emitted radiant power; radiant energy flux vok. Strahlungsflussleistung, f; …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 4emitted radiant power — spinduliuojamoji galia statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. emitted radiant power vok. Abstrahlungsleistung, f; ausgestrahlte Leistung, f rus. излучаемая мощность, f pranc. puissance radiée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 5emitted electron — išspinduliuotasis elektronas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. ejected electron; emitted electron vok. Emissionselektron, n; emittiertes Elektron, n rus. испущенный электрон, m; электрон эмиссии, m pranc. électron émis, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 6emitted radiant power — spinduliuotės galia statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. emitted radiant power; radiant power; radiation power vok. Strahlungsflußleistung, f; Strahlungsleistung, f rus. мощность излучения, f pranc. puissance de radiation, f; puissance de… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 7emitted wave — spinduliuojamoji banga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. emitted wave; radiated wave vok. ausgestrahlte Welle, f; Strahlungswelle, f rus. излучаемая волна, f; испускаемая волна, f pranc. onde émise, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 8emitted particle — išspinduliuotoji dalelė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. emitted particle vok. emittiertes Teilchen, n rus. излучённая частица, f; испущенная частица, f pranc. particule émise, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 9emitted response — savaiminė reakcija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Reakcija, kylanti savaime, ne dėl kurių nors žinomų dirgiklių veikimo. atitikmenys: angl. emitted response; spontaneous reaction vok. spontanische Reaktion, f rus. спонтанная …

  Sporto terminų žodynas

 • 10emitted — e·mit || ɪ mɪt v. send out, discharge, give off; express …

  English contemporary dictionary