in+subordination+to

 • 31subordination — subordinate, subordinated, subordination Debts or claims that have a lower status or priority than other debts or claims are subordinate. For example, creditor A may agree in a subordination agreement to have its claims on the cash flow or on the …

  Financial and business terms

 • 32subordination — n. subordination to * * * [səˌbɔːdɪ neɪʃ(ə)n] subordination to …

  Combinatory dictionary

 • 33Subordination — subordinacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Poveikis, kurį nuolat daro centrinė nervų sistema periferinės nervų sistemos funkcinei būklei, taip pat vienų (aukštesniųjų ) CNS skyrių poveikis kitų (žemesniųjų) jos skyrių… …

  Sporto terminų žodynas

 • 34subordination — subordinacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Poveikis, kurį nuolat daro centrinė nervų sistema periferinės nervų sistemos funkcinei būklei, taip pat vienų (aukštesniųjų ) CNS skyrių poveikis kitų (žemesniųjų) jos skyrių… …

  Sporto terminų žodynas

 • 35Subordination — subordinacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tarnybinis pavaldumas viršesniajam, grindžiamas tarnybinės drausmės taisyklėmis. kilmė lot. sub – pavaldumo priešdėlis + ordinatio – sutvarkymas atitikmenys: angl. subordination… …

  Sporto terminų žodynas

 • 36subordination — subordinacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tarnybinis pavaldumas viršesniajam, grindžiamas tarnybinės drausmės taisyklėmis. kilmė lot. sub – pavaldumo priešdėlis + ordinatio – sutvarkymas atitikmenys: angl. subordination… …

  Sporto terminų žodynas

 • 37Subordination — subordinacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vieno organo priklausymas nuo kito. kilmė lot. sub – pavaldumo priešdėlis + ordinatio – sutvarkymas atitikmenys: angl. subordination vok. Subordination, f; Unterordnung, f rus.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 38subordination — subordinacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vieno organo priklausymas nuo kito. kilmė lot. sub – pavaldumo priešdėlis + ordinatio – sutvarkymas atitikmenys: angl. subordination vok. Subordination, f; Unterordnung, f rus.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 39Subordination — Sub|or|di|na|ti|on 〈f. 20〉 1. 〈veraltet〉 Unterordnung, Dienstgehorsam; Ggs Insubordination 2. 〈Gramm.〉 das Unterordnen von Satzgliedern od. Sätzen durch subordinierende Konjunktionen; Ggs Koordination; → Lexikon der Sprachlehre [→ subordinieren]… …

  Universal-Lexikon

 • 40Subordination — Sub|or|di|na|ti|on die; , en z. T. unter Einfluss von fr. subordination aus gleichbed. mlat. subordinatio zu spätlat. subordinare, vgl. ↑subordinieren>: 1. (veraltend) Unterordnung, Gehorsam. 2. Unterordnung von Sätzen od. Satzgliedern,… …

  Das große Fremdwörterbuch