decay

 • 101decay interaction — skilimo sąveika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay interaction vok. Zerfallswechselwirkung, f rus. распадное взаимодействие, n pranc. interaction de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 102decay wave — silpstančioji banga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. attenuated wave; decay wave; evanescent wave vok. abklingende Welle, f; abschwächende Welle, f rus. затухающая волна, f; убывающая волна, f pranc. onde amortie, f; onde atténuée, f;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 103decay heat — radioaktyviojo skilimo šiluma statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay heat; heat of disintegration; heat of radioactivity vok. radioaktive Zerfallswärme, f rus. теплота радиоактивного распада, f pranc. chaleur de désintégration radio… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 104decay family — radioaktyvioji šeima statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay family; disintegration family; radioactive family vok. radioaktive Familie, f; radioaktive Zerfallsreihe, f rus. радиоактивное семейство, n pranc. famille radioactive, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 105decay factor — dozės galios mažėjimo koeficientas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Koeficientas, apibūdinantis dozės galios mažėjimo dydį (kartais) tam tikrą laiką po branduolinio sprogimo (radiacinės avarijos). Pvz., praėjus 7 val.… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 106decay ooze — sapropelis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Bestruktūrė gėlųjų vandenų ir pelkių nuosėdinė organinė uoliena, susidariusi daugiausia iš žemesniųjų augalų ir gyvūnų liekanų. atitikmenys: angl. decay ooze; sapropel vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 107decay of nucleus — branduolio skilimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Sunkiųjų branduolių skilimas į dvi (retai – daugiau) dalis. Skilimą lydi neutronų emisija, gama spinduliuotė. atitikmenys: angl. decay of nucleus; nuclear disintegration vok.… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 108decay of nucleus — radioaktyvusis skilimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Savaiminis vieno nuklido virtimas kitu, dėl kurio atsiranda jonizuojančioji spinduliuotė. atitikmenys: angl. decay of nucleus; radioactive disintegration vok. radioaktiver Zerfall, m …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 109decay time — Physics. the time required for a collection of atoms of a particular radionuclide to decay to a fraction of the initial number equal to 1/e. Cf. e (symbol) (def. 1). Also called mean life …

  Useful english dictionary

 • 110Decay — …

  Википедия