catch+hold+of

 • 71catch — veiksmas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko kūno laikysena ir tam tikros struktūros judesiai. atitikmenys: angl. action; catch; grip; hold vok. Finesse, f; Griff, m; Trick, m rus. прием …

  Sporto terminų žodynas

 • 72catch — veiksmas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslinga puolamoji imtynių veikmė – visuma judesių (pvz., metimas, pavertimas, pervertimas), kuriais imtynininkas nugali varžovą arba įgyja pranašumą. atitikmenys: angl. action;… …

  Sporto terminų žodynas

 • 73catch at somebody — ˈclutch/ˈcatch at sth/sb derived to try to quickly get hold of sth/sb Main entry: ↑clutchderived …

  Useful english dictionary

 • 74hold — veiksmas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savarankiškas psichikos reguliuojamo aktyvumo (elgesio, veiklos) vienetas, kuriuo siekiama konkretaus tikslo. Daug kartų tomis pačiomis sąlygomis atliekamas veiksmas darosi… …

  Sporto terminų žodynas

 • 75hold — veiksmas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko kūno laikysena ir tam tikros struktūros judesiai. atitikmenys: angl. action; catch; grip; hold vok. Finesse, f; Griff, m; Trick, m rus. прием …

  Sporto terminų žodynas

 • 76hold — veiksmas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslinga puolamoji imtynių veikmė – visuma judesių (pvz., metimas, pavertimas, pervertimas), kuriais imtynininkas nugali varžovą arba įgyja pranašumą. atitikmenys: angl. action;… …

  Sporto terminų žodynas

 • 77catch up — I (Roget s IV) v. Syn. overtake, equal, bring up to date, keep up; see approach 2 , reach 1 . II (Roget s Thesaurus II) verb 1. To come up even with another: overtake. See SEEK, WIN. 2. To draw in so that extrication is difficult: embrangle,… …

  English dictionary for students

 • 78catch one's breath — breath, stop for a breath; stop one s breath, hold one s breath …

  English contemporary dictionary

 • 79grab hold of — phrasal : to seize or grasp firmly and usually suddenly grabbed hold of the door handle and yanked the door open * * * grab/catch/hold of phrase to suddenly start holding someone or something Bobby grabbed hold of her leg. The …

  Useful english dictionary

 • 80To catch fire — Catch Catch, v. t. [imp. & p. p. {Caught}or {Catched}; p. pr. & vb. n. {Catching}. Catched is rarely used.] [OE. cacchen, OF. cachier, dialectic form of chacier to hunt, F. chasser, fr. (assumend) LL. captiare, for L. capture, V. intens. of… …

  The Collaborative International Dictionary of English