rebrace

rebrace
v.t., rebraced, rebracing.

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Rebrace — Re*brace (r[=e]*br[=a]s ), v. t. To brace again. Gray. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • rebrace — v.t., rebraced, rebracing …   Useful english dictionary

  • rebráča — e ž (á) 1. knjiž. priprava navadno iz rebraste pločevine za zavarovanje, zapiranje vratne, izložbene odprtine; rolo: dvigniti rebračo; železna rebrača // priprava na zunanji strani okna, narejena iz dolgih, med seboj povezanih deščic, ploščic;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”