guv

guv
/guv/, n. Chiefly Brit. Informal.
1. term of address used to a man, esp. by a younger man, boy, employee, or social inferior.
2. governor (def. 6).
[1850-55; by shortening and resp.]

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • güvənmə — «Güvənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • guv — [gʌv] n BrE spoken [Date: 1800 1900; Origin: guvnor] used by men, as a way of talking to a male customer in a shop, taxi etc ▪ Where to, guv? …   Dictionary of contemporary English

  • guv — (also guv nor) ► NOUN Brit. informal ▪ (as a form of address) sir …   English terms dictionary

  • guv — [guv] n. slang var. of GOVERNOR (esp. senses 1b & 3) …   English World dictionary

  • GuV — GuV,   Abkürzung für Gewinn und Verlust Rechnung …   Universal-Lexikon

  • guv — [ gʌv ] BRITISH SPOKEN used for talking to a man whose name you do not know. This word is mostly used by men to customers and men of a higher social position …   Usage of the words and phrases in modern English

  • guv — 1890, shortening of guvner, casual British pronunciation of GOVERNOR (Cf. governor) as a title of respect …   Etymology dictionary

  • GuV — Die Gewinn und Verlustrechnung (auch Gewinn und Verlust Rechnung oder Gewinnverwendungsrechnung, abgekürzt jeweils GuV oder GVR) ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses, also der externen Rechnungslegung eines… …   Deutsch Wikipedia

  • güvənmək — f. 1. Arxalanmaq, bel bağlamaq. Atasına güvənmək. – Sənə güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış. (Ata. sözü). Ellərə güvənib yazsa sənətkar; İlham xəzinəsi tükənməz olar. S. V.. 2. Lovğalanmaq, öyünmək, qürrələnmək, boş yerə fəxr etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güvəc — is. Gildən qayrılan (bəzən içində xörək bişirilən) boğazı dar qab. Güvəcdə qatıq qoymaq. – Adımı güvəc qoy, amma ocaq üstə qoyma. (Ata. sözü). Arvad sevincindən özünü itirdi və əlindəki güvəci salıb sındırdı. Q. İlkin. ◊ Güvəc yumbalanıb qapağını …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”